شعبان علیزاده

هماتولوژی عملی 6 استاد
180٬000 ‎تومان
موجود
هماتولوژی عملی 6 استاد
گرد آوری کتاب هماتولوژی عملی 6 استاد بر عهده دکتر شعبان علیزاده، دکتر نادر وظیفه  شیزانی، دکتر مهدی و سید هادی موسوی بوده است. این استادان سعی داشته که این کتاب را  به بهترین شکل جکع آوری و ترجمه و جمله بندی نماید. درسنامه آن به صرت گام به گام می باشد که بتوانید به راحتی مفاهیم را یاد بگیرید.
مفاهیم کتاب هماتولوژی عملی 6 استاد
کتاب هماتولوژی عملی 6 استاد دارای مهاهیم اصول ایمنی و سلامت در آزمایشگاه هماتولوژی و آشنایی با سلول های خونی می باشد. با خواندن آن از شما انتظار می رود که مهاهیم آن بدون کوچک ترین مشکلی فرا بگیرید. کتاب آشنایی با سلول های خونی در توسط انتشارات کتاب میر منتشر شده است. دارای 356 صفحه می باشد که موضوع آن خون شناسی می باشد.