گوپال بی ساها

فيزيک و راديولوژی پزشکی هسته ای ساها
138٬750 ‎تومان
185٬000 ‎تومان -25%
موجود
کتاب فيزيک و راديولوژی پزشکی هسته ای ساها
در حال حاضر پزشکی هسته ای جایگاه پرطرفداری در سیستم تشخیصی و درمانی در سراسر دنیا بوجود آورده است. این علم در راستای دست پیدا کردن به اطلاعات ارزشمند بوجود اومده است. کتاب فيزيک و راديولوژی پزشکی هسته ای ساها نوشته گوپال پی ساها می باشد که ترجمه محمد علی تاجیک منصوری می باشد. کتاب فيزيک و راديولوژی پزشکی هسته ای ساها توسط انتشارات اطمینان منتشر شده است.
خرید فيزيک و راديولوژی پزشکی هسته ای ساها