بامداد کتاب

بسکتبال اصول اساسی حمله و دفاع
169٬150 ‎تومان
199٬000 ‎تومان -15%
موجود
بسکتبال اصول اساسی حمله و دفاع
فهرست کتاب :
1- تاریخچه بسکتبال
2- حرکات اساسی و مهارت های پایه
3- دریبل زدن
4- پاس دادن و دریافت کردن
5- شوت و توپ گیری از سبد
6- کارپا
7- اصول اساسی دفاع
8- حرکات یک مهاجم در مقابل یک مدافع
9- حرکات دو مهاجم در مقابل دو مدافع
10- حرکات سه مهاجم در مقابل سه مدافع
11- تاکتیک های حمله تیمی
12- ضد حمله
13- حمله علیه دفاع یارگیری
14- حمله علیه دفاع جاگیری
15- حمله علیه دفاع ترکیبی
يادگيری حرکتی مفاهيم و کاربرد
254٬150 ‎تومان
299٬000 ‎تومان -15%
موجود
يادگيری حرکتی مفاهيم و کاربرد
کتاب يادگيری حرکتی مفاهيم و کاربرد نوشته ریچارد ای مگیل می باشد. ترجمه کتاب يادگيری حرکتی مفاهيم و کاربرد را سید محمدکاظم و واعظ موسوی و معصومه شجاعی انجام داده اند. کتاب يادگيری حرکتی مفاهيم و کاربرد توسط انتشارات بامداد کتاب انتشار یافته است که دارای بخش های زیر می باشد:

بخش 1- طبقه بندی مهارت های حرکتی
بخش 2- کنترل حرکات هماهنگ
بخش 3- آماده سازی کنترل حرکتی و توجه
.....................
بخش 6- شرایط تمرین
بخش 7- تفاوت های فردی
مقدمات آناتومی انسان
143٬650 ‎تومان
169٬000 ‎تومان -15%
موجود
مقدمات آناتومی انسان
کتاب مقدمات آناتومی انسان نوشته علی اصغر رواسی، مهدی قیطاسی می باشد. کتاب مقدمات آناتومی انسان توسط انتشارات بامداد کتاب منتشر شده است که دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل 1- آشنایی با آناتومی
فصل 2- ساختار بدن انسان
فصل 3- اسکلت
فصل 4- مفاصل
فصل 5- عضلات بدن
فصل 6- دستگاه عصبی
فصل 7- دستگاه قلب و عروق
فصل 8- دستگاه تنفس
فصل 9- دستگاه گوارش

خرید کتاب مقدمات آناتومی انسان
آناتومی انسان
203٬150 ‎تومان
239٬000 ‎تومان -15%
موجود
آناتومی انسان
کتاب آناتومی انسان نوشته دکتر محمد اسماعیل افضل پور، دکتر جواد حامی و دکتر مجید خزاعی  می باشد.  مطالعه­ ساختار بدن انسان را، آناتومی انسانی می گویند. شناخت آناتومی کلید کسب تجارب بهداشتی و پزشکی است. کلمه­ آناتومی برگرفته از کلمه­ یونانی آنا به معنی بالا و توم به معنی برش است. در گذشته آناتومی از طریق بریدن یا کالبدشکافی بررسی می شد اما امروزه، به کمک تکنولوژی عکس برداری، بدون کالبد شکافی می ‌توان ساختار بدن را مشاهده کرد.
آناتومی پرورش اندام
424٬150 ‎تومان
499٬000 ‎تومان -15%
موجود
آناتومی پرورش اندام
کتاب آناتومی پرورش اندام نوشته نیک ایوانز می باشد که ترجمه آن را پویان ثابت و منصور دارابی انجام داده اند. فرض کنید حرکتی با تعداد 8 تکرار در هر ست را می‌خواهید اجرا کنید. شما وزنه ها را بر اساس حداکثر توان خود انتخاب کرده و سپس شروع به اجرای تمرین می‌کنید؛ اما نباید 8 تکرار را کامل انجام دهید. شما می توانید به کمک این کتاب این گونه آموزش ها را فرا بگیرید. کتاب آناتومی پرورش اندام توسط انتشارات بامداد کتاب منتشر شده است .
خرید اینترنتی کتاب آناتومی پرورش اندام از پارسا نشر
اصول و فلسفه تربیت بدنی
143٬650 ‎تومان
169٬000 ‎تومان -15%
موجود
اصول و فلسفه تربیت بدنی
کتاب اصول و فلسفه تربیت بدنی نوشته شده توسط حسین پورسلطانی زرندی و سید امیر احمد مظفری می باشد. این کتاب، فلسفه عنصری اساسی در فرآیندهای آموزشی محسوب می‏شود، بطوری‏که بدون داشتن پایه ها و تفکرات فلسفی نمی‏توان به دنبال اهداف و تعیین روش‏های اجرایی و ارزشیابی نتایج بود. کتاب اصول و فلسفه تربیت بدنی توسط انتشارات بامداد کتاب منتشر شده است.
خرید کتاب اصول و فلسفه تربیت بدنی 
آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
118٬150 ‎تومان
139٬000 ‎تومان -15%
موجود
آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی نوشته علیرضا الهی، عظیم کلانتری و حسنعلی کلانتری می باشد که توسط انتشارات بامداد کتاب منتشر شده است. کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی دارای سر فصل های زیر است: 

تعاریف و مفاهیم مقدماتی آمار
روش های دسته بندی و نمایش داده ها
اندازه های گرایش مرکزی
شاخص های پراکندگی
اندازه های تعیین موقعیت داده ها
منحنی طبیعی
همبستگی
پاسخ نامه خودآزمایی فصل ها

خرید اینترنتی کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی از پارسا نشر
فرهنگ تربيت بدنی فارسی به انگليسی
211٬650 ‎تومان
249٬000 ‎تومان -15%
موجود
فرهنگ تربيت بدنی فارسی به انگليسی
کتاب فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی به انضمام (رشته های ورزشی) در دو زبان فارسی - انگلیسی نوشته شده می باشد. کتاب فرهنگ تربیت بدنی و علوم ورزشی نوشته گروه مترجمان بامداد کتاب می باشد. کتاب تربیت بدنی و علوم ورزشی دارای درسنامه ای بسیار راحت می باشد به گونه ای که با یک بار خواندن آن بتوانید به راحتی سولات را جواب بدهید. این کتاب توسط انتشارات بامداد کتاب منتشر شده است.
خرید کتاب کتاب فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی