دکتر عبدالرسول سبحانی

فارماکولوژی پرستاری مامایی
79٬200 ‎تومان
99٬000 ‎تومان -20%
موجود

 کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت، اتاق عمل
نوشته دکترعبدالرسول سبحانی
تدریس درس فارماکولوژی در گروه های پیراپزشکی اغلب با اتکا به جزوه های درسی صورت می گیرد و اغلب اساتید به اجبار بخش زیادی از اوقات تدریس را صرف نوشتن جزوه برای دانشجویان می کنند. کتاب حاضر که تحت عنوان فارماکولوژی ارائه می شود در راستای حل معضلات آموزشی و بهره وری بیشتر از درس فارماکولوژی تدوین شده است. 
برخی سرفصل های کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی:

فصل 1: مقدمات فارماکولوژی
فصل 2: اصول عملی دارو
فصل 3: نسخه یا دستورات پزشکی
فصل 4: مقدمه سیستم اعصاب خودکار
فصل 5: داروهای کلینرژیک

خرید اینترنتی کتاب فارماکولوژی