دکتر عبدالرسول سبحانی

فارماکولوژی پرستاری مامایی
212٬500 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -15%
موجود

 کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت واتاق عمل
نوشته دکترعبدالرسول سبحانی
برخی سرفصل های کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی:

فصل 1: مقدمات فارماکولوژی
فصل 2: اصول عملی دارو
فصل 3: نسخه یا دستورات پزشکی
فصل 4: مقدمه سیستم اعصاب خودکار
فصل 5: داروهای کلینرژیک

خرید اینترنتی کتاب فارماکولوژی برای پرستار از پارسا نشر