مهدی محمودی

مراقبت های پرستاری در منزل
186٬675 ‎تومان
248٬900 ‎تومان -25%
موجود
کتاب مراقبت های پرستاری در منزل 
کتاب مراقبت های پرستاری در منزل نوشته مهدی محمودی، پیمان فریدونی ساریجه، علی صدرالهی  و داوود ادبی فیروزجایی می باشد. مراقبت در منزل امروزه یکی از مهم ترین کارها می باشد زیرا در بعضی از بیماری ها نیاز به بیمارستان رفتن ندارند و ممکن است که با رفتن به بیمارستان، بیمار دچار بیماری جدیدی شود. کتاب مراقبت های پرستاری در منزل توسط انتشارات جامعه نگر منتشر شده است.
خرید کتاب مراقبت های پرستاری در منزل