فاطمه حجی جو

درس و آزمون ايمنی شناسی 9
6٬000 ‎تومان
ناموجود
درس و آزمون ايمنی شناسی 9
کتاب درس و آزمون ايمنی شناسی نوشته شده توسط دکتر منصور میرزایی و فاطمه حجی جو است.
کتاب درس و آزمون ايمنی شناسی 9 مناسب برای دانشجویانیست که می خواهند درس ایمن شناسی را جمع بندی و دوره قبل آزمون انجام دهند .
این کتاب دارای درسنامه و آزمون های طبقه بندی شده است که در قالب یک کتاب در آمده و توسط انتشارات کتاب میر منتشر شده است.
درس و آزمون روانشناسی 12
6٬000 ‎تومان
ناموجود
درس و آزمون روانشناسی 12
کتاب درس و آزمون روانشناسی 12 نوشته دکتر منصور میرزایی و فاطمه حجی جو می باشد. بدلیل فوریت های شب امتحان، کتاب درس و آزمون روانشناسی یک کتاب بسیار مناسب است که دارای نکات بسیار مهمی در مورد مجموعه رفتار ها و اقداماتیست که شما باید در شب قبل از آزمون های خود به خصوص آزمون های کنکور برای گرفتن نتایج بسیار بهتر از آن ها استفاده کنید. کتاب درس و آزمون روانشناسی 12 توسط انتشارات کتاب میر منتشر شده است.