لوئیس برمن

CDR مسيرهای پالپ 2016
117٬600 ‎تومان
140٬000 ‎تومان -16%
موجود
کتاب CDR مسيرهای پالپ 2016

CDR مسيرهای پالپ 2016 نوشته لوئیس برمن، استیون کوهن و کنت هارگریوز می باشد که توسط دکتر  داود جمشیدی و سیده کوثر اشرفی ترجمه شده است.
سرفصل کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی مسیرهای پالپ 2016


فصل 1: علم و هنر تشخیص 
فصل 2: تفسیر رادیوگرافیک 
فصل 3: کنترل درد 
فصل 4: مورفولوژی دندان,ایزولاسیون و حفره دسترسی 
فصل 5: پاکسازی و شکل دهی سیستم کانال ریشه 
فصل 6: پر کردن سیستم کانال پاکسازی و شکل دهی شده 
فصل 7: درمان مجدد بر جراحی 
فصل 8: جراحی پری رادیکولر 
فصل 9: Regenerative Endodontics 
فصل 10:  ارزیابی نتایج درمان 
فصل 11: ساختار و عملکرد مجموعه عاج و پالپ 
فصل 12: واکنش های پالپی نسبت به اقدامات دندانپزشکی 
فصل 13: میکروبیولوژی و درمان عفونت های اندودنتیک 
فصل 14: پاتوبیولوژی پریودنتیت اپیکال 
فصل 15: تحلیل ریشه 
فصل 16: تشخیص دندان درد های با منشا غیر دندانی 
فصل 17: درمان اورژانس های اندودنتیک 
فصل 18: درمان وقایع یاتروژنیک اندودنتیک 
فصل 19: نقش اندودنتیک پس از صدمات تروماتیک دندانی 
فصل 20: ترک ها و شکستگی ها 
فصل 21: ترمیم دندان های درمان ریشه شده 
فصل 22: vital pulp therapy