مژگان صفدرخانی

اصول تصويربرداری تشخيصی آرمسترانگ
218٬400 ‎تومان
280٬000 ‎تومان -22%
موجود
اصول تصويربرداری تشخيصی آرمسترانگ
کتاب اصول تصويربرداری تشخيصی آرمسترانگ نوشته پیتر آمرسترانگ، مارتین ل واستی، آندریا ج راکل می باشد. ترجمه آن را دکتر فریبرز آیتی فریبرزآبادی و دکتر مژگان صفدرخانی انجام داده می باشد. ویرایش جدید این کتاب با تغییرات عمده، به خصوص در فصول پایانی کتاب همراه بوده که این تغییرات، محتوای علمی کتاب را کاربردی تر کرده است. کتاب اصول تصويربرداری تشخيصی آرمسترانگ دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل 1- ملاحظات فنی
فصل 2- قفسه ی سینه
فصل 3- اختلالات قلبی
فصل 4- تصویربرداری پستان
فصل 5-عکس ساده ی شکم
فصل 6- دستگاه گوارش
فصل 7- دستگاه کبدی-صفراوی، طحال و پانکراس
................
فصل 17- رادیولوژی عروقی و مداخله ای