فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن
168٬000 ‎تومان
210٬000 ‎تومان -20%
موجود
فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن
کتاب فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن ترجمه دکتر حمید گورابی می باشد. کتاب فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن دارای موضوع های شبکه‌ها، پرتوافکنی، نگاره‌ی پرتونگاری، برش‌نگاری، پرتو نگاری رقمی و... می باشد. کتاب فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن توسط انتشارات حیدری منتشر شده است. کتاب فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن با وجود این که یک کتاب قدیمی می باشد ولی در بسیاری از دانشگاه های تاپ تدریس می شود.
فروش کتاب فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن