فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن
262٬500 ‎تومان
350٬000 ‎تومان -25%
موجود
فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن
کتاب فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن ترجمه دکتر حمید گورابی می باشد. کتاب فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن دارای موضوع های شبکه‌ها، پرتوافکنی، نگاره‌ی پرتونگاری، برش‌نگاری، پرتو نگاری رقمی و... می باشد.
خرید اینترنتی کتاب فيزيک راديولوژی تشخيصی کريستينسن از پارسا نشر