بروس دبلیو یانگ

اطلس مريل جلد 1 (اندامهای فوقانی و تحتانی)
120٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -20%
موجود
اطلس مريل جلد 1 (اندامهای فوقانی و تحتانی)
کتاب اطلس مريل جلد 1 (اندامهای فوقانی و تحتانی) نوشته یوجین دی فراک و بروس دبلیو یانگ می باشد و ترجمه شده توسط الهه جزایری قره باغ و دکتر وحید چنگیزی می باشد.
کتاب اطلس مريل جلد 1 (اندامهای فوقانی و تحتانی) دارای سر فصل زیر می باشد: 

فصل 1- قدم های اولیه در تصویر برداری
فصل 2- فیلتر های جبران کننده 
فصل 3- اصلاحات آناتومی عمومی و وضعیت های تصویر برداری
فصل 4- اندام فوقانی 
فصل 5- کمربند شانه ای 
فصل 6- اندام تحتانی 
فصل 7- لگن و....
اطلس مريل جلد 2 (تنه و شکم)
120٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -20%
موجود
اطلس مريل جلد 2 (تنه و شکم)
کتاب اطلس مريل جلد 2 (اندامهای فوقانی و تحتانی) نوشته یوجین دی فراک و بروس دبلیو یانگ می باشد. اطلس مريل جلد 2 (اندامهای فوقانی و تحتانی) ترجمه الهه جزایری قره باغ و دکتر وحید چنگیزی می باشد. این کتاب دارای مفاهیم و آموزش هایی از پرتونگاری پزشکی می باشد که این جلد آن بیشتر در مورد اندام های گردن و تنه و شکم است. اطلس مريل(روش های تصویر برداری- جلد 2)  تنه و شکم توسط انتشارات اندیشه رفیع انتشار شده است.
اطلس مريل(روش های تصویر برداری  جلد 2)  تنه و شکم