هربرت تی شیلینبرگ

مبانی پروتز های ثابت شيلينبرگ 2012
119٬000 ‎تومان
140٬000 ‎تومان -15%
موجود
مبانی پروتز های ثابت شيلينبرگ 2012
سرفصل های کتاب مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012
فصل 1 : مقدمه ای بر پروتز های ثابت
فصل 2 : مبانی اکلوژن
فصل 3 : آرتیکولاتورها
فصل 4 : رکوردهای اینتراکلوزال
فصل 5 : سوار کردن کست ها در آرتیکولاتور
فصل 6 : طرح درمان برای رستوریشن های تک واحدی
فصل 7 : طرح درمان برای جایگزینی دندان های از دست رفته
فصل 8 : پروتزهای ثابت و اشکال ایمپلنت
فصل 9 : اصول آماده سازی دندان
و..