هال اریک جی

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد 2
150٬000 ‎تومان
200٬000 ‎تومان -25%
موجود
رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد 2
رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد 2 نوشته اریک جی هال می باشد. کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد 2 ترجمه لطف علی مهدی پور می باشد. رادیوبیولوژی و زیست‌شناسی پرتوی یک رشته میان رشته ای ا ست که اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان و غیریونیزان از همه طیف‌های الکترومغناطیسی در آن بررسی می شود. کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد 2 ادامه جلد اول آن می باشد که دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل 18- بیولوژی سرطان
فصل 19- ارتباطات پاسخ-دوز برای بافت های نرمال الگو
فصل 20- پاسخ بالینی بافت های نرمال
فصل 21- سیستم های تومور الگو
فصل 22- بافت, تومور و تحولات تومور
فصل 23- زمان, دوز و تقطیع در رادیوتراپی
فصل 24- مراقبت های مجدد پس از پرتودرمانی(احتمالات و مخاطرات)
فصل 25- مدالیته های جایگزین پرتو
فصل26- بیولوژی و بهره برداری از هایپوکسی تومور
فصل27- مواد شیمی درمانی از منظر رادیوبیولوژیست
فصل28- هایپرترمی
رادیوبیولوژی برای رادیولويیست جلد 1
150٬000 ‎تومان
200٬000 ‎تومان -25%
موجود
رادیوبیولوژی برای رادیولويیست جلد 1
کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولويیست جلد 1 نوشته هال اریک جی می باشد که توسط دکتر لطف علی مهدی پور ترجمه شده است. رادیوبیولوژی یا زیست شناسی پرتویی، دانش مطالعه و بررسی آثار پرتوهای یونیزان و غیریونیزان بر بدن موجودات زنده و به ویژه انسان است.  این کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولويیست جلد 1 دارای 17 می باشد که بعضی از آن ها سر فصل ها در زیر آورده  می باشد:

فصل 1- فیزیک شیمی جذب پرتو
فصل 2- مکانیسم های مولکولی آسیب و ترمیم آسیب های dna و کروموزوم
فصل 3- منحنی های بقای سلول
فصل 4- حساسیت پرتوی و سن سلول در چرخه میتوز
فصل 5- پرتو دهی چند جلسه ای و اثر آهنگ دوز
فصل 6- اثر اکسیژن و اکسیژن دار شدن مجدد
فصل 7- انتقال خطی انژی و اثر بیولوژیکی نسبی
.......................

خرید کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولويیست جلد 1