الهه جزایری قره باغ

تصويرسازی پيشرفته در راديولوژی
120٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -20%
موجود
تصويرسازی پيشرفته در راديولوژی
 تصویرسازی پیشرفته عبارت است از مجموعه ای از اصول، روش های پردازش، ظهور و ثبوت تصاویر رادیولوژی که به صورت متداول و دیجیتالی تهیه می شوند. کتاب تصويرسازی پيشرفته در راديولوژی نوشته الهه جزایری قره باغ می باشد. آزمایشها و تجربیات مربوط به زیست‌شناسی پرتوی (رادیوبیولوژی) به طور معمول از منابع تشعشعی استفاده می‌کنند که این کتاب یکی از آن منابع است. سر فصل های کتاب تصويرسازی پيشرفته در راديولوژی عبارت اند از:

فصل1- مواد فتوگرافی و ساختمان فیلم های رادیوگرافی
فصل2- انواع فیلم های مورد استفاده در تصویربرداری
فصل3- صفحات تشدید کننده و کاست های نگهدارنده فیلم ها
فصل4- تشکیل تصویر پنهانی و کیفیت تصویر
فصل 5- ظهور و ثبوت تصویر پنهانی
فصل 6- دستگاه های ظهور و ثبوت اتوماتیک فیلم
فصل 7- آرتیفکت های سیستم فیلم و صفحه
فصل 8- ساختمان و طرح اتاق تاریک خانه, روش های بازیافت نقره و تصویرسازی دیجیتالی
فصل9- تصویربرداری دیجیتالی
فصل10- رادیوگرافی کامپیوتری(CR)
فصل11- رادیوگرافی دیجیتال(DR)
فصل 12- شبکه کامپیوتری, سیستم بایگانی تصاویر
علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها (بوشانگ)
312٬000 ‎تومان
390٬000 ‎تومان -20%
موجود
خرید اینترنتی کتاب علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها (بوشانگ) از پارسا نشر
کتاب علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست های بوشانگ شامل مباحث فیزیکی، رادیوبیولوژی و حفاظت تصویر برداری می باشد . تغییرات ویراست جدید این کتاب شامل مباحث مربوط به سیستم های تصویر برداری جدید مانند توموگرافی کامپیوتری ، رادیوگرافی کامپیوتری ، رادیوگرافی دیجیتال ، فلورسکوپی دیجیتال و مباحث مربوط به آنها می باشد.