الیزابت ای کلویت

روشهای آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی
159٬200 ‎تومان
199٬000 ‎تومان -20%
موجود
روشهای آماری در پژوهش مراقبت‌های بهداشتی
کتاب روشهای آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی نوشته استیسی بی پلیختا و الیزابت ای کلویت می باشد که توسط انوشیروان کاظم زاد، محمدرضا حیدری و رضا نوروززاده ترجمه شده است. این کتاب دارای سه بخش می باشد که بخش اول آن در به دست آوردن و درک داده ها، بخش 2 بر روی تحلیل داده ها( اکثرا آماده ی دو متغیره) و بخش 3 روی ساخت مدل و اریه ی داده ها تمرکز کرده است.
خرید کتاب روشهای آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی