دکتر محدثه حیدری

CDR پريودنتولوژی کارانزا 2019
144٬000 ‎تومان
160٬000 ‎تومان -10%
CDR پريودنتولوژی کارانزا 2019
سر فصل های کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019


بخش 1 : دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

بخش 2 : اصول بیولوژیک پریودونتولوژی

بخش 3 : پریودانتیکس بالینی

بخش 4 : ایمپلنتولوژی دهانی