صفر تا صد کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشی
120٬000 ‎تومان
ناموجود
صفر تا صد کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشی
کتاب صفر تا صد کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشی نوشته سحر عندلیب و علی سیستار می باشد. این کتاب، توسط انتشارات سها منتشر شده است.  کتاب صفر تا صد کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشی دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل 1- دستگاه عصبی وعملکرد عصبی عضلانی
فصل 2- عضله اسکلتی ساختار وعملکرد آن
فصل 3- متابولیسم سلولی
فصل 4- سازگاری های سوخت وسازی وعصبی عضلانی با ورزش
فصل 5- انرژی مصرف و خستگی
فصل 6- دستگاه قلب و عروقی و سازگاری های قلبی و حروفی با ورزش
فصل 7- دستگاه تنفسی و سازگاری های تنفسی با ورزشی
فصل 8- دستگاه غدد درون ریز بدن
فصل 9- تغذیه و فعالیت ورزشی