مریم السادات نیکو

DDQ دندانپزشکی ترميمی علم و هنر 2019
78٬400 ‎تومان
98٬000 ‎تومان -20%
موجود
DDQ دندانپزشکی ترميمی علم و هنر 2019
کتاب DDQ دندانپزشکی ترميمی علم و هنر 2019 نوشته دکتر سیده سمیه حسینی، دکتر مریم السادات نیکو و دکتر شیرین جعفری می باشد. 

فصل1- شواهد بالینی از آناتومی، بافت شناسی، فیزیولوژی دندان و اکلوژن
فصل2- پوسیدگی دندانی: اتیولوژی، مشخصات کلینکی، ارزیابی خطر و برنامه ریزی و کنترل
فصل3- ارزیابی، معاینه، تشخیص و درمان بیمار
فصل4- اصول تهیه حفره
فصل5- مقوله های بنیادین ادهیژن به مینا و عاج
فصل6- کیورینگ بواسطه نور در مواد ترمیمی
فصل7- رنگ و انتخاب رنگ در دندانپزشکی ترمیمی
فصل8- تکنیک های کلینیکی برای ترمیم های رزین کامپوزیت مستقیم و گلاس آینومر
فصل9- اعمال زیبایی محافظ کارانه اضافی
فصل10- تکنیک های کلینیکی برای ترمیم های آمالگام
فصل11- پریودنتولوژی کاربردی در دندانپزشمی ترمیمی
فصل12- دندانپزشکی دیجیتال در دندانپزشکی ترمیمی
فصل13- بیومتریال
فصل14- وسایل و تجهیزات برای آماده سازی دندان
فصل15: ملاحظات اولیه در دندانپزشکی ترمیمی
فصل16: اسپیلنت های اسید اچ اتصال یابنده با رزین
فصل17: ترمیم های طلایی مستقیم
فصل18: رستوریشن های ریختگی کلاس 2