هاجر شکیبا صفت

CDR تدابير دندانپزشکی در بيماران سيستميک فالاس 2018
280٬800 ‎تومان
360٬000 ‎تومان -22%
موجود
CDR تدابير دندانپزشکی در بيماران سيستميک فالاس 2018
کتاب CDR تدابير دندانپزشکی در بيماران سيستميک فالاس 2018 نوشته دکتر هاجر شکیبا صفت و دکتر یلدا سمسار اصل می باشد. این کتاب دارای سر فصل های زیر است:

فصل1- ارزیابی بیمار و برآورد خطر
فصل2- اندوکاردیت عفونی
فصل3- فشارخون بالا
فصل4- بیماری اسکمیک قلب
...........................
فصل25- اختلالات خونریزی دهنده و انعقادی مادرزادی
فصل26- سرطان و مراقبت های دهانی بیماران سرطانی
فصل27- اختلالات نورولوژیک
فصل28- اضطراب و اختلالات خوردن
فصل29- اختلالات روانی
فصل30- سوء مصرف مواد و الکل