شی سی راجرز

پرستاری کودکان وونگ (سالم و بيمار)
279٬650 ‎تومان
329٬000 ‎تومان -15%
موجود
پرستاری کودکان وونگ (سالم و بيمار)
پرستاری کودکان وونگ (ویراست یازدهم 2019)
کتاب پرستاری کودکان وونگ نوشته مریلین جی هاکنبری، دیوید ویلسون و شی سی راجرز می باشد که تحت نظر و ویراستاری سونیا آرزومانیانس تالیف شده است. ترجمه کتاب پرستاری کودکان وونگ (سالم و بيمار) را مهناز شوقی و مهناز سنجری انجام داده اند. کتاب پرستاری کودکان وونگ (سالم و بيمار) دارای 21 فصل است که این 21 فصل در 2 بخش کودک سالم و کودک بیمار آمده است. پرستاری کودکان وونگ (سالم و بيمار) توسط انتشارت جامعه نگر نشر شده است. 
DRS اصول و مبانی آموزش پزشکی
58٬650 ‎تومان
69٬000 ‎تومان -15%
موجود
DRS اصول و مبانی آموزش پزشکی
کتاب DRS اصول و مبانی آموزش پزشکی نوشته مریم میلانی فرد می باشد. کتاب DRS اصول و مبانی آموزش پزشکی توسط انتشارات جامعه نگر نشر شده است. کتاب مرور جامع (DRS) اصول و مبانی آموزش پزشکی بر اساس آخرین رفرنس های کارشناسی ارشد هوشبری و سایر رشته هایی که این مباحث را در آزمون دکتری پیش روی خود دارند نوشته شده است و متقاضیان با توجه به مفهومی بودن این درس لازم است برای قبولی در آزمون ها مطالب این کتاب را چندین بار با دقت و تمرکز کافی مطالعه نمایند.