فریناز به فرجام

ژنتیک در پزشکی تامسون
124٬100 ‎تومان
146٬000 ‎تومان -15%
ناموجود
ژنتیک در پزشکی تامپسون
کتاب ژنتیک در پزشکی تامسون نوشته نوس بام رابرت ال می باشد. ترجمه آن را دکتر محمد زعفرانی، عاطفه شیرکوند و فریناز به فرجام انجام داده اند. کتاب ژنتیک در پزشکی تامسون توسط انتشارات برای فردا به چاپ رسیده است.

فصل 1-مقدمه
فصل 2- مقدمه ای به ژنوم انسان
فصل 3- ژنوم انسان : ساختمان و عملکرد ژن
فصل 4- تنوعات ژنتیکی انسان: جهش و چندشکلی ها
فصل 5- اصول سیتوژنتیک بالینی و تجزیه و تحلیل ژنوم ها
فصل 6- اساس ژنومی و کروموزومی بیماری: اختلالات اتوزوم ها و کروموزون های جنسی
فصل 7- الگوهای توارث تک ژنی
فصل 8- توارث پیچیده اختلالات چند عاملی شایع
فصل 9- تغییر پذیری ژنتیکی در جمعیت ها
فصل 10- شناسایی اساس ژنتیکی بیماریهای انسانی
فصل 11- اساس مولکولی بیماری های ژنتیکی
فصل 12- اساس مولکولی، بیوشیمیایی و سلولی بیماریهای ژنتیکی
فصل 13- درمان بیماریهای ژنتیکی
فصل 14- ژنتیک تکوینی و نواقص بدو تولد
فصل 15- ژنتیک و ژنومیک سرطان
فصل 16- ارزیابی خطر و مشاوره ژنتیکی
فصل 17- غربالگری و تشخیص پیش از تولد
فصل 18- کاربرد ژنومیک در پزشکی و مراقبت سلامت فردی
فصل 19- مسایل اخلاقی و اجتماعی در ژنتیک و ژنومیک