عاطفه شیرکوند

MSE آزمون های کنکور ارشد وزارت بهداشت ژنتیک انسانی 1374 تا 1395
149٬250 ‎تومان
199٬000 ‎تومان -25%
موجود
خرید اینترنتی کتاب MSE آزمون های کنکور ارشد وزارت بهداشت ژنتیک انسانی 1374 تا 1395 از پارسا نشر
کتاب MSE آزمون های کنکور ارشد وزارت بهداشت ژنتیک انسانی کاملترین منبع آزمون وزارت بهداشت می باشد. در این کتاب سعی شده تمام سوالات مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی با دیدگاهی تشریحی و تحلیلی پاسخ داده شود که این پاسخ نامه به تنهایی ، حجم زیادی از نکات رفرنس ژنتیک ، بیوشیمی و زیست شناسی سلولی و مولکولی را در بر می گیرد. سوالات به صورت مجموعه پاسخ داده شده است تا خواننده تمام دروس مجموعه را در کنار هم مطالعه نماید . این مجموعه توسط دکتر نجات مهدیه ، دکتر عاطفه شیرکوند و دکتر سعیده عبداله پور گردآوری ، تالیف و تدوین گردیده است 
MSE آزمون های کنکور ارشد وزارت بهداشت ژنتیک انسانی جلد دوم (1395 تا 1402)
126٬750 ‎تومان
169٬000 ‎تومان -25%
موجود
خرید اینترنتی کتاب MSE آزمون های کنکور ارشد وزارت بهداشت ژنتیک انسانی جلد دوم (1395 تا 1402) از پارسا نشر
کتاب MSE آزمون های کنکور ارشد وزارت بهداشت ژنتیک انسانی کاملترین منبع آزمون وزارت بهداشت می باشد. در این کتاب سعی شده تمام سوالات مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی با دیدگاهی تشریحی و تحلیلی پاسخ داده شود که این پاسخ نامه به تنهایی ، حجم زیادی از نکات رفرنس ژنتیک ، بیوشیمی و زیست شناسی سلولی و مولکولی را در بر می گیرد. سوالات به صورت مجموعه پاسخ داده شده است تا خواننده تمام دروس مجموعه را در کنار هم مطالعه نماید . این مجموعه توسط دکتر نجات مهدیه ، دکتر عاطفه شیرکوند و دکتر سعیده عبداله پور گردآوری ، تالیف و تدوین گردیده است .