نوس بام رابرت ال

ژنتیک در پزشکی تامسون
146٬000 ‎تومان
ناموجود
ژنتیک در پزشکی تامپسون
کتاب ژنتیک در پزشکی تامسون نوشته نوس بام رابرت ال می باشد. ترجمه آن را دکتر محمد زعفرانی، عاطفه شیرکوند و فریناز به فرجام انجام داده اند. کتاب ژنتیک در پزشکی تامسون توسط انتشارات برای فردا به چاپ رسیده است.

فصل 1-مقدمه
فصل 2- مقدمه ای به ژنوم انسان
فصل 3- ژنوم انسان : ساختمان و عملکرد ژن
فصل 4- تنوعات ژنتیکی انسان: جهش و چندشکلی ها
فصل 5- اصول سیتوژنتیک بالینی و تجزیه و تحلیل ژنوم ها
فصل 6- اساس ژنومی و کروموزومی بیماری: اختلالات اتوزوم ها و کروموزون های جنسی
فصل 7- الگوهای توارث تک ژنی
فصل 8- توارث پیچیده اختلالات چند عاملی شایع
فصل 9- تغییر پذیری ژنتیکی در جمعیت ها
فصل 10- شناسایی اساس ژنتیکی بیماریهای انسانی
فصل 11- اساس مولکولی بیماری های ژنتیکی
فصل 12- اساس مولکولی، بیوشیمیایی و سلولی بیماریهای ژنتیکی
فصل 13- درمان بیماریهای ژنتیکی
فصل 14- ژنتیک تکوینی و نواقص بدو تولد
فصل 15- ژنتیک و ژنومیک سرطان
فصل 16- ارزیابی خطر و مشاوره ژنتیکی
فصل 17- غربالگری و تشخیص پیش از تولد
فصل 18- کاربرد ژنومیک در پزشکی و مراقبت سلامت فردی
فصل 19- مسایل اخلاقی و اجتماعی در ژنتیک و ژنومیک
ژنتیک پزشکی تامپسون 2016
224٬000 ‎تومان
280٬000 ‎تومان -20%
موجود
ژنتیک پزشکی تامپسون 2016
کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون نسخه 2016، نوشته شده توسط نوس بام ،رابرت ال می باشد که توسط دکتر علی آهنی، دکتر محمد خلج کندری، دکتر زینب شیروانی فارسانی و مینا ظفرپیران ترجمه شده است. این کتاب ازجمله معروف ترین کتاب های ژنتیک پزشکی می باشد .ژنتیک پزشکی تامپسون 2016 توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است. 
خرید اینترنتی ژنتیک پزشکی تامپسون از پارسا نشر