پانوئه سیدروغنی

کتاب درسی کمک پرستاران
95٬200 ‎تومان
119٬000 ‎تومان -20%
موجود
کتاب درسی کمک پرستاران
کتاب درسی کمک پرستاران با رویکردی انسان مدار به ارائه مراقبت
کتاب درسی کمک پرستاران توسط پامل اکارتر نوشته شده که ترجمه آن توسط پانوئه سید روغنی و مهسا شریفی نودهی انجام داده شده است. این کتاب دارای مجموعه اقدامات مراقبتی است که این اقدامات براساس دستورالعمل تخصصی ایالتی و بازبینی NNAAP 2012 می باشد. روش های این کتاب بر اساس استاندارد های بین المللی است که کمترین خسارت را به بیماران بزند. کتاب درسی کمک پرستاران توسط انتشارات جامعه نگر چاپ شده است.