دکتر مهدی موسوی

اورژانس های داخلی
21٬800 ‎تومان
ناموجود
کتاب اورژانس های داخلی
نوشته دکتر مهدی موسوی و دکتر افشین امینی
کتاب اورژانس های داخلی آمده و تمامی آموزش هایی که افراد برای کار در بخش اورژانس را نیاز دارد، قرار داده است. بخش اورژانس یکی از مهم ترین بخش های هر بیمارستانی می باشد که در آن معمولا بیماران با حال وخیم در این بخش بستری می شوند و سپس در همان بخش اورژانس تصمیمات اولیه گرفته می شود. کتاب اورژانس های داخلی توسط انتشارات کتاب میر منتشر شده است.
شما می توانید به راحتی کتاب اورژانس های داخلی را به صورت اینترنتی از سایت پارسا نشر خرید بفرمایید.
اورژانس های قلب و الکتروکارديوگرافی
12٬800 ‎تومان
ناموجود
اورژانس های قلب و الکتروکارديوگرافی
کتاب اورژانس های قلب و الکترو کاردیو گرافی گردآوری شده توسط مهدی موسوی ، چاپ شده توسط انتشارات کتاب میر می باشد. این  کتاب  برای استفاده از مطالب موجود در منابع معتبر که به صورت رفرانس در متن ارائه شده است حاوی تجارب نگارنده جهت تفسیر آسان تر الکتروکاردیوگرافی و مثالهای متعدد می باشد.