علی احمد آبادی

اورژانس های سوختگی
15٬200 ‎تومان
19٬000 ‎تومان -20%
ناموجود
اورژانس های سوختگی
کتاب اورژانس های سوختگی با این هدف تدوین شده است که با بیانی صریح و ساده اما دقیق و علمی، جدیدترین دستاورد ها در عرصه سوختگی را به دانش پژوهان و دانشجویان عرضه نماید. در این کتاب تلاش شده تا مطالبی تهیه و منتشر شوند که بتوانند در شناخت بهتر زخم های سوختگی و درمان مناسب آن ها در مرحله حاد سوختگی مفید شود و به خوانندگان نکات علمی درمان سوختگی را آموزش بدهد؛ همچنین عوارض ناشی از درمان نامناسب را عنوان کند.
فصول کتاب اورژانس های سوختگی به عبارت زیر می‌باشند:

فصل اول: تعریف سوختگی و اپیدمیولوژی
فصل دوم: آناتومی و پاتوفیزیولوژی پوست
فصل سوم: اورژانس های پیش بیمارستانی
فصل چهارم: ارزیابی زخم سوختگی و تصمیم گیری درباره آن
فصل پنجم: درمان سوختگی های کوچک و سرپایی
فصل ششم: شوک سوختگی و موانع درمانی در سوختگی
فصل هفتم: درمان جراحی زخم سوختگی
فصل هشتم: آسیب استنشاقی در بیماران سوختگی
فصل نهم: سوختگی های الکتریکی و شیمیایی
فصل دهم: عوارض سوختگی