پروین منصوری

راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی Ferri's
218٬400 ‎تومان
280٬000 ‎تومان -22%
موجود
راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی فریس Ferri's
راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی Ferri's نوشته فری فرد است که ترجمه آن را دکتر پروین منصوری و دکتر مهسا قضانلو انجام داده اند. این کتاب دارای سه فصل می باشد که فصل اول این کتاب به رویکرد ضایعات پوستی پرداخته است. در فصل دوم تشخیص افتراقی بالینی بیماری های پوست پرداخته است. فصل 3 دارای توضیحات و روش درمان 200 بیماری خاص است که بیشتر آن ها بیماری های اولیه ی پوست بوده و بقیه، بیماری های سیستمیک همراه با تظاهرات پوستی است.

فصل 1- ارزیابی اختلالات پوستی
فصل 2- تشخیص افتراقی
فصل 3- بیماری ها و اختلالات