سکینه علی جان پور

فيزيولوژی پزشکی گانونگ 2019
742٬500 ‎تومان
990٬000 ‎تومان -25%
موجود
فيزيولوژی پزشکی گانونگ 2019
کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019 با مقدمه و زیرنظر دکتر سید علی حائزی روحانی به نشر رسیده است. این کتاب ویراست بیست و ششمین از کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ است که یکی از منابع جامع و مهم فیزیولوژی می‌باشد که به طور تقریبی شامل همه مباحث فیزیولوژی اندام ها، سلول و دستگاه ها می‌شود. همچنین دارای نتایج آخرین تحقیقات موجود در این حیطه می‌باشد که مترجمان آن در ترجمه متون زیستی سابقه بسیار زیادی دارند و خود از پژوهشگران و فیزیولوژی دانان برجسته به شمار می‌آیند.
مباحث فيزيولوژی پزشکی گانونگ
حدود بیش از چهار دهه است که فیزیولوژی پزشکی گانونگ، به فهم مباحث فیزیولوژی پستانداران و انسان کمک نموده است. این کتاب که به دلیل سبک نگارش گیرا و جالب خود تحسین برانگیز می‌باشد، به صورت چکیده به تمامی مباحث مهم پرداخته است؛ بدون این که کاستی در شدت عمق مطالب و خوانا بودن کتاب ایجاد بشود. این اثر کاملا بروزرسانی شده است تا دارای نتایج آخرین تحقیقات علمی در حیطه های مهم همچون درد مزمن، همئوستازی اسید-بازی و فیزیولوژی تناسلی باشد.