احمد تمجیدی پور

کالبدشناسی تخصصی لگن و پرینه انسان
64٬000 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -20%
موجود
کالبد شناسی تخصصی لگن و پرينه‌ی انسان
کتاب کالبد شناسی تخصصی لگن و پرينه‌ی انسان به نویسندگی احمد تمجیدی پور در سال 1387 توسط انتشارات رویان پژوه منتشر شده است.
آناتومی استخوان لگن و استابولوم چگونه است؟
پلویس متشکل از سه استخوان می‌باشد. دو استخوان کاملا مشابه اما قرینه و به صورت نیم دایره به نام استخوانهای Innominate bone در کنار هم قرار دارند تا بخش بزرگی از این ساختمان حلقوی را شامل شوند.
این دو استخوان در بخش جلو به همدیگر نزدیک شده و تشکیل یک مفصل را خواهند داد که به آن سمفیز پوبیس Pubic symphysis گویند.