سعید رضا مشفقی

آزمون های علوم پايه اسفند 90
6٬300 ‎تومان
7٬000 ‎تومان -10%
کتاب آزمون های علوم پايه اسفند 90
کتاب آزمون های علوم پایه اسفند 90، گرد آوری شده توسط سعید رضا مشفقی است که توسط انتشارات میر به چاپ رسیده است و یک درسنامه ی جامع علوم پزشکی است که تمامی محتوای مورد نیاز دانشجویان پزشکی را در برگرفته است و می تواند کمک کننده ی آن ها برای آزمون علوم پایه ای باشد. که چاپ 8 این کتاب با مدیریت تدوین دکتر منصور میرزایی انجام شده است.