محمد مسعود شوشتران

فيزيک پزشکی و کاربرد آن در اتاق عمل
150٬000 ‎تومان
موجود
فيزيک پزشکی و کاربرد آن در اتاق عمل
کتاب فيزيک پزشکی و کاربرد آن در اتاق عمل نوشته دکتر محمد مسعود شوشتریان می باشد.این کتاب دارای سر فصل های زیر است :

فصل 1-فیزیک، کمیت‌های فیزیکی و واحدهای اندازه گیری
فصل 2- ساختمان و حالات ماده
فصل 3-حرارت
فصل 4-الکترومغناطیس
فصل 5-الکتریسیته
فصل 6-فیزیک اندام حسی
فصل 7-وسایل اتاق عمل
فصل 8-کاربرد روباتیک در اتاق عمل