آناتومی دستگاه های بدن
237٬000 ‎تومان
300٬000 ‎تومان -21%
موجود
کتاب آناتومی دستگاه های بدن:
اکثر سوراخ های جمجمه در کف آن قرار گرفته‌اند و محل‌هایی برای عبور اعصاب کرانیال و عروق مغزی به شمار می‌آیند. بعضی از آن ها بر حسب شکل ظاهریشان نام گذاری می‌شوند، به عنوان مثال می‌توان به سوراخ بیضی یا اوال و سوراخ های گرد یا روتاندوم اشاره نمود. برخی از سوراخ های جمجمه  امکان دارد بر حسب عناصری که از آن ها عبور می‌نمایند، نام گذاری بشوند. برای نمونه، کانال اپتیک برای عبور عصب اپتیک و سوراخ جاگولار برای عبور ورید جاگولار از این دسته عناصر می‌باشند. سوراخ استیلو مستوئید در بین زوائد استیلو ئید و مستوئید تمپورال قرار دارد و سوراخ کندیلار که در پشت کندیل اکسی پیتال وجود دارد بر اساس موقعیت نام آنها انتخاب شده است.
کتاب آناتومی دستگاه های بدن شامل چه مباحثی می‌باشد؟

حواس ویژه
دستگاه تنفس
دستگاه اسکلتی
دستگاه گوارش
دستگاه ادراری
دستگاه عصبی
دستگاه تولیدمثل
دستگاه عضلانی
دستگاه گردش خون
کلیات آناتومی سلول، بافت، دستگاه و اصطلاحات