فيزيولوژی برن و لوی 2018
517٬500 ‎تومان
690٬000 ‎تومان -25%
موجود
فيزيولوژی برن و لوی 2018
کتاب فيزيولوژی برن و لوی 2018 ترجمه ی ویرایش هفتم فیزیولوژی برن و لوی به نویسندگی کپن، بروس ام می‌باشد؛ که توسط مترجمان بسیار خوبی اعم از دکتر فاطمه صفری، دکتر جواد فحانیک بابایی، علی راستگار فرج زاده و دکتر سیمین نامور ترجمه شده است. این کتاب علاوه بر اینکه دارای مطالب اساسی و جامع در فیزیولوژی سلولی و فیزیولوژی اکثر بافت ها و اندام های بدن است، در فصل های گوناگون شامل دو نوع کادر(در سطح سلولی) و (در کلینیک) می‌باشد که در آن ها چکیده موارد اساسی سلولی و مولکولی و بالینی مربوط به پاتوفیزیولوژی بیماری ها مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفته است.
بخش های مختلف کتاب فيزيولوژی برن و لوی 2018 عبارتند از:

بخش اول: فیزیولوژی سلولی
بخش دوم: سیستم عصبی
بخش سوم: عضله
بخش چهارم: سیستم گردش خون
بخش پنجم: سیستم تنفسی
بخش ششم: فیزیولوژی دستگاه گوارش
بخش هفتم: سیستم کلیوی
بخش هشتم: سیستم اندوکرین