زهرا پیشگر

راهنمای بالينی تکنولوژی ﺟراحی
186٬750 ‎تومان
249٬000 ‎تومان -25%
موجود
راهنمای بالينی تکنولوژی ﺟراحی
کتاب راهنمای بالينی تکنولوژی ﺟراحی تالیف زهرا شادفر، زهرا پیشگر و محمدعلی منتصری می باشد. کتاب راهنمای بالينی تکنولوژی ﺟراحی دارای مباحث پایه ای مورد نیازهای دانشجویان اتاق عمل و استفاده از ابزارها، تجهیزات داروها، روش های بخیه و پروسیجرهای رایج جراحی  می باشد. کتاب راهنمای بالينی تکنولوژی ﺟراحی جهت درک بهتر برای هر قسمت تصویری متناسب با آن ارائه گردیده است. 
خرید راهنمای بالينی تکنولوژی ﺟراحی