علیرضا محرری

کالبدشناسی انسانی بالينی
99٬000 ‎تومان
110٬000 ‎تومان -10%
کالبدشناسی انسانی بالينی
کالبدشناسی انسانی بالينی به نویسندگی علیرضا محرری در سال 1396 توسط انتشارات حیدری منتشر شده است. چاپ و صحافی این کتاب بر عهده طرح و نقش بوده است.
فهرست مطالب کتاب کالبدشناسی انسانی بالینی و فصول آن به عبارت زیر می‌باشد:

فصل اول: کلیات کالبد شناسی
فصل دوم: استخوان ها
 فصل سوم: مفاصل
فصل چهارم: عضلات
فصل پنجم: دستگاه گردش خون
فصل ششم: دستگاه تنفسی
فصل هفتم: دستگاه گوارش
فصل هشتم: دستگاه ادراری تناسلی
فصل نهم: دستگاه عصبی
فصل دهم: دستگاه های حسی ویژه
فصل یازدهم: غدد درون ریز
فصل دوازدهم: مرور تصویری بر کالبد شناسی سطحی