رحیمه سیفعلی

نورو آناتومی همراه با نکات بالینی
142٬500 ‎تومان
190٬000 ‎تومان -25%
موجود
نوروآناتومی همراه با نکات بالینی
کتاب نوروآناتومی همراه با نکات بالینی به نویسندگی محمداکبری، غلامرضا حسن زاده، هاتف قاسمی، رحیمه سیفعلی می‌باشد که در سال 1398 توسط انتشارات حیدری منتشر شده است.
معرفی نوروآناتومی
نوروآناتومی درواقع مطالعه ساختار و سازماندهی سیستم های عصبی می‌باشد. در برابر حیوانات با تقارن شعاعی، که سیستم عصبی آن ها متشکل از شبکه توزیع شده سلول است، حیواناتی که دارای تقارن دو جانبه هستند، از سیستم عصبی مشخص و جدا شده ای برخوردار هستند. به همین جهت نوروآناتومی آنها بهتر قابل درک است. در مهره داران، سیستم عصبی داخل ساختار داخلی نخاع و مغز که به آن سیستم عصبی مرکزی یا CNS می‌گویند و مسیرهای اعصاب که به بقیه نواحی بدن اتصال می‌یابند، تفکیک می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که این نوع سیستم معروف به سیستم عصبی محیطی یا PNS است. معین نمودن ساختارها و نواحی مشخص سیستم عصبی در بررسی کردن چگونگی عملکرد آن بسیار قابل توجه است. به عنوان نمونه، آنچه اکثر دانشمندان علوم اعصاب آموخته اند ناشی از مشاهدات چگونگی آسیب یا به وجود آمدن ضایعات در نواحی به‌خصوصی از مغز بر رفتار یا سایر عملکردهای عصبی می‌باشد.