فاطمه محمدی

دستنامه سونوگرافی اورژانس
112٬500 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -25%
موجود
دستنامه سونوگرافی اورژانس و مراقبت های حیاتی
کتابی که ملاحظه می‌فرمایید شامل اطلاعات بسیار مفیدی در زمینه کاربرد های سونوگرافی برای تشخیص، کمک به انجام پروسیجر های درمانی و تعیین تکلیف بیماران می‌باشد. این کتاب با آموزش بسیار ساده و قدم به قدم، راهکار هایی برای مشکلات احتمالی ذکر کرده است. کتاب دستنامه سونوگرافی اورژانس با اشاره به پاتولوژی های مهم و شایع و همچنین استفاده از تصاویر گویا به عنوان منبع بسیار مناسبی برای متخصصین طب اورژانس به شمار می‌آید. لازم به ذکر است این اثر تحت نظارت مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه شده است و منبع توصیه شده برای دستیاران و متخصصین طب اورژانس می‌باشد.
اطلس جيبی طب اورژانس
217٬500 ‎تومان
290٬000 ‎تومان -25%
موجود
اطلس جيبی طب اورژانس
کتاب اطلس جيبی طب اورژانس، ترجمه ی فلش کارت های طب اورژانس2017 می‌باشد که دارای 264 تصویر تمام رنگی از مسائل شایع در این حیطه می‌باشد. این کتاب به نویسندگی کوین کنوپ است.
مترجمین کتاب اطلس جيبی طب اورژانس
مترجمین این اثر از دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی برتر کشور یعنی دکتر محمد مهدی غیرتیان، دکتر فاطمه محمدی، دکتر علی ریخته گران تهرانی هستند. همچنین این کتاب به اختصار به معرفی، تشخیص و درمان مشکلات شایع بیماران مراجعه کننده به بخش های کلینیک های بالینی و اورژانس می‌پردازد. لازم به ذکر است کتاب اطلس جيبی طب اورژانس تحت نظارت مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران به تالیف رسیده است.