کليات آناتومی
250٬000 ‎تومان
موجود
کليات آناتومی
کتاب کلیات آناتومی به نویسندگی دکتر مهدی مهدی زاده، دکتر سارا سلیمانی اصل، دکتر باقر پور‌ حیدر، دکتر فاطمه کرمانیان مجرد، دکتر سام زربخش، دکتر بنفشه اسماعیل زاده توسط نشر بابازاده و نشر اشراقیه منتشر شده است. این کتاب شامل اصول کلی و مفاهیم مورد نیاز و کاربردی بر حسب سر فصل های معین شده‌ درسی می‌باشد. این اثر ترکیبی از به روز ترین منابع در حیطه آناتومی عمومی می‌باشد که هر دانش‌پژوهی برای مطالعه در این حیطه به آن نیاز دارد. به توصیه اساتید، همه تصاویر و اشکالی که در این کتاب استفاده شده است از آخرین ویراست ‌های کتاب های مرجع پزشکی همچون آناتومی گری و اطلس نتر می‌باشد و وضوح آن‌ها تشریح و تفسیر را برای اساتید و دانشجویان آسان می‌نماید. 
سازمان بندی کلی کتاب به صورتی طراحی شده که فراگیری واژه و مطالب با استفاده از تنوع رنگ ساده تر بشود. همچنین چکیده هر فصل که هدف آموزشی سر فصل ها و مورد تاکید مدرسین این رشته است در قالب بخش خودآزمایی در پایان هر فصل موجود می‌باشد.