رباب فروزش

تکنولوژی جراحی اطفال
86٬175 ‎تومان
114٬900 ‎تومان -25%
موجود
تکنولوژی جراحی اطفال
کتاب تکنولوژی جراحی اطفال بر طبق سر فصل های درس های کارشناسی اتاق عمل (ویراست دوم)، بر طبق سرفصل های معرفی گشته به واسطه ی وزارت بهداشت به تحریر در آمده است و مشتمل بر 12 فصل است که بخشی از آن به عنوان پیوست(راهنمای تصویری شایع ترین آنومالی های جنینی) می باشد که منبع مناسبی برای دانشجویان تکنولوژی جراحی در جهت آشنایی هر چه بیشتر با جراحی های رایج و متعدد اطفال می باشد.