مهران نفر

تکنولوژی جراحی گوارش و غدد
40٬410 ‎تومان
44٬900 ‎تومان -10%
تکنولوژی جراحی گوارش و غدد
کتاب تکنولوژی جراحی گوارش و غدد نوشته ی لیلا ساداتی واحسان گلچینی و مهران نفر با تشریح نمودن وضعیت آناتومیکی هر یک از بخش‌های مرتبط با حوزه ی عملکرد جراحی عمومی، به فیزیولوژی و پاتولوژی بیماری و کاربرد های راه ‌های متفاوت و گوناگون جراحی در هرمرحله ای پرداخته است. این کتاب مشتمل بر 19 فصل است و از منبع های مرجع معین شده به واسطه ی شورای عالی برنامه ریزی درسی و سایر منبع های ارتباط داشته، تالیف آن شکل گرفته شده است.