محمود مصطفوی

DRS اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب
44٬910 ‎تومان
49٬900 ‎تومان -10%
DRS اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب
کتاب مرور جامع و کلی (DRS) بر طبق اصول و عملکرد های فرد سیار و اسکراب، نوشته شده توسط محمود مصطفوی است که بر اساس آخرین منبع معرفی گشته از سوی سازمان سنجش آموزش پزشکی، تألیف و گردآوری گشته است و مطلب های آن به صورت طبقه بندی شده و منظم ارائه شده است تا خواننده با تمرکز بهتر و به راحتی بتواند به مرور مطالب و نکات مهم پرداخته و بتواند آن ها را به خاطر بسپارد.
DRS تکنولوژی ﺟراحی
71٬910 ‎تومان
79٬900 ‎تومان -10%
DRS تکنولوژی ﺟراحی
کتاب مرور جامع تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف نوشته محمود مصطفوی، ابراهیم نصیری فرمی می باشد. کتاب DRS تکنولوژی ﺟراحی مناسب برای پرستاران و دانشجویان اتاق عمل می باشد که به آن ها استفاده از وسایل و تکنولوژی و تجهیزات داخل اتاق عمل را آموزش می دهد. کتاب مرور جامع تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف توسط انتشارات نشر جامعه نگر نشر یافته شده است. 
خرید کتاب مرور جامع تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف