معصومه صیدی

مدیریت در اتاق عمل
78٬210 ‎تومان
99٬000 ‎تومان -21%
موجود
مدیریت در اتاق عمل
کتاب مدیریت در اتاق عمل نوشته معصومه صیدی و رقیه زردشت می باشد. با توجه به تصویب رشته کارشناسی اتاق عمل، ضرورت پیدا کرده که دانشجویان دو واحد درسی مدیریت اتاق عمل داشته باشند که در آن سعی شده است مروری بر اصول مدیریت در اتاق عمل داشته باشند. کتاب مدیریت در اتاق عمل براساس سرفصل های تعیین شده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. کتاب مدیریت در اتاق عمل دارای 5 فصل  است.