فيزيولوژی و نمو گياهی جلد اول
156٬000 ‎تومان
195٬000 ‎تومان -20%
موجود
فيزيولوژی و نمو گياهی جلد اول
جاد اول کتاب فيزيولوژی و نمو گياهی نوشته تایز، زایگر، مولر و مورفی می باشد. ترجمه ی آن را دکتر محمد کافی، دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی ، دکتر بهرام کامکار و دکتر مجید جامی الاحمدی انجلم داده اند. کتاب فيزيولوژی و نمو گياهی جلد اول دارای موضوع های فیزیولوژی گیاهی و رشد و نمو گیاهی می باشد. کتاب فيزيولوژی و نمو گياهی توسط انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد منتشر شده است. 
خرید جلد اول کتاب فيزيولوژی و نمو گياهی