فرهاد رضوانی

تروماها
143٬650 ‎تومان
169٬000 ‎تومان -15%
موجود
تروماها برای فوریت های پزشکی
کتاب تروماها برای فوریت های پزشکی برحسب سرفصل های درس تروماها مقطع کارشناسی فوریت های پزشکی ارائه شده که هدف از نوشتن این کتاب در واقع کمک به دانشجویان فوریت های پزشکی است. همچنین قابل توجه است تمام کسانی که در زمینه مراقبت از بیماران پیش بیمارستانی مشغول به کار هستند، نیز می توانند از این کتاب استفاده بنمایند.
نکته های برجسته کتاب تروماها بر اساس سر فصل دروس کارشناسی فوریتهای پزشکی
بعضی از نکته های برجسته کتاب تروماها بر اساس سر فصل دروس کارشناسی فوریتهای پزشکی دارای موارد زیر می‌باشد:

این اثر مطابق با سرفصل شورای عالی برنامه ریزی واحد درسی (تروما) دانش پژوهان کارشناسی فوریت های پزشکی می‌باشد.
دارای جدول های و تصاویر بالینی برای فهم و درک بیشتر مطالب است.
برای استفاده بهینه دانشجویان، مطالب موضوع بندی شده اند.
بر نکات کلیدی و مطالب مهم به صورت نکته در سراسر متن تاکید شده است.
فوريتهای پزشکی در بلايا
28٬900 ‎تومان
موجود
فوريت های پزشکی در بلايا
کتاب فوریت های پزشکی در بلایا بر حسب سر فصل های تصویب شده توسط دروس شورای عالی برنامه ریزی واحد فوریت های پزشکی در بلایا برای دانش پژوهان فوریت های پزشکی به تالیف رسیده است. با توجه به این مسئله که هر ناحیه، شامل حادثه یا بلایای طبیعی مخصوص به خود است، تمامی نیروهای فوریت های پزشکی می‌بایست دانش و آگاهی خود را درباره حوادث احتمالی ناحیه یا استان خود همچون طوفان یا باد شدید، سیل، آتش‌سوزی در جنگل، پیشروی کردن آب دریا، بهمن و کولاک، آتشفشان های مستعد فعال شدن و گسل زلزله بالا ببرند تا بتوانند در هنگام مواجهه با حوادث، دارای آمادگی لازم برای مقابله با بحران موجود باشند.