عزیز شهرکی واحد

تروماها
126٬750 ‎تومان
169٬000 ‎تومان -25%
موجود
تروماها برای فوریت های پزشکی
کتاب تروماها برای فوریت های پزشکی برحسب سرفصل های درس تروماها مقطع کارشناسی فوریت های پزشکی ارائه شده که هدف از نوشتن این کتاب در واقع کمک به دانشجویان فوریت های پزشکی است. همچنین قابل توجه است تمام کسانی که در زمینه مراقبت از بیماران پیش بیمارستانی مشغول به کار هستند، نیز می توانند از این کتاب استفاده بنمایند.
نکته های برجسته کتاب تروماها بر اساس سر فصل دروس کارشناسی فوریتهای پزشکی
بعضی از نکته های برجسته کتاب تروماها بر اساس سر فصل دروس کارشناسی فوریتهای پزشکی دارای موارد زیر می‌باشد:

این اثر مطابق با سرفصل شورای عالی برنامه ریزی واحد درسی (تروما) دانش پژوهان کارشناسی فوریت های پزشکی می‌باشد.
دارای جدول های و تصاویر بالینی برای فهم و درک بیشتر مطالب است.
برای استفاده بهینه دانشجویان، مطالب موضوع بندی شده اند.
بر نکات کلیدی و مطالب مهم به صورت نکته در سراسر متن تاکید شده است.