مسعود متصدی زرندی

گوش، حلق و بينی بهربوهم
72٬000 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -10%
بیماری های گوش، حلق و بینی همراه با جراحی سر و گردن
کتابی که در حال حاضر مشاهده می‌کنید، ترجمه ی ویرایش سوم بیماری های گوش، حلق و بینی همراه با جراحی سر و گردن است. لازم به ذکر است این کتاب که به نویسندگی مسعود متصدی زرندی است؛ که از طرف وزارت آموزش پزشکی و بهداشت به عنوان رفرنس آزمون‌های تکمیلی دستیاری و پیش کارورزی معیین شده است. همچنین این اثر علاوه بر این که اطلاعات جامعی درباره رشته گوش، حلق و بینی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد، مطالعه کردن آن نیز کمک بسزایی در شناخت بیشتر بیماری ها و درمان بسیاری از بیماران مربوط به این رشته می‌نماید.
ترجمه کتاب گوش، حلق و بینی همراه با جراحی سر و گردن
این اثر توسط مترجمان بسیار خوبی همچون دکتر مهتاب ربانی اناری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)، دکتر آیه شهابی پور (متخصص گوش، حلق و بینی) و دکتر سویل نصیر محترم (رزیدنت سال چهارم رشته گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران) ترجمه شده است؛ و در سال 1393 توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است. در این ویرایش، همچون ویرایش های گذشته، اطلاعات پایه، با اشکال طبیعی ارائه شده‌اند و اطلاعات پیشرفته و مکمل و به گونه ای ریزتر ارائه گشتند.