دکتر شهرزاد انصاری

الگوريتمهای مامايی و زنان
40٬000 ‎تومان
50٬000 ‎تومان -20%
موجود
الگوريتمهای مامايی و زنان
از جمله یکی از رویداد های پرطرفداری که در اکثر کتابهای مرجع پزشکی رعایت می شود، رویکرد الگوریتمی برای تشخیص، بررسی و درمان بیماریها است. فلوچارتها و الگوریتمها، موجب آسان تر شدن یادگیری می شوند و برخورد قدم به قدم با مشکلات زنان و مامایی را برای شما امکان پذیر می سازند. چارچوپ اصلی این کتاب بر مبنای «کتاب الگوریتم های زنان و مامایی» انتشارات آکسفورد نگاشته شده است و الگوریتم های مناسب و قابل فهم و درک کتاب های «بارداری و زایمان ویلیامز»،«بیماریهای زنان نواک و برک» و«اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیرواف» نیز به آن اضافه شده است.