فاطمه جلالی نیا

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 7 (خون)
34٬000 ‎تومان
40٬000 ‎تومان -15%
موجود
پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث / 2018 جلد هفتم
جلد هفتم کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث 2018 در مورد مفاهیم خون و خونشناسی است که توسط جانیک ال هینکل نوشته شده است. این جلد از کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث / 2018 جلد هفتم توسط دکتر سیده فاطمه جلالی نیا ترجمه شده است. کتاب پرستاری داخلی برونر سودارث توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است.
خرید کتاب پرستاری داخلی جراحی