هومن شهسواری

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 4 (اتاق عمل)
20٬000 ‎تومان
25٬000 ‎تومان -20%
موجود
پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث / 2018 جلد چهارم
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 4 عمل جراحی نوشته جانیک ال هینکل می باشد. جلد کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 (اتاق عمل) توسط دکتر هومن شهسواری، دکتر زهرا زارع و سحر ماله میر ترجمه شده است؛ در این ترجمه سعی شده مطالب به صورت ساده بیان شوند تا شما مفاهیم آن را به راحتی بخوانید و متوجه بشوید. کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر- سودارث / 2018 جلد چهارم دارای مفاهیم و مراقبت های پرستاری قبل از عمل جراحی می باشد. 
خرید سری کتاب های پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2018 جلد 8 (ایمونولوژی)
24٬000 ‎تومان
30٬000 ‎تومان -20%
موجود
پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث / 2018 جلد هشتم
کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث 2018 جلد هشتم دارای مفاهیم ایمولوژی، ایدز، آلرژی و روماتولوژی می باشد که سبک ترجمه آن به شما کمک می کند که راحت تر آن را یاد گرفته و حفظ نمائید. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث / 2018 جلد هشتم نوشته جانیکل ال هینکل می باشد که ترجمه آن را دکتر هومن شهسواری، دکتر زهرا زارع و سحر ماله خیز انجام داده اند.
خرید کتاب پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارث  2018 ایمولوژی، ایدز ، آلرژی و روماتولوژی