میلاد کاظمی‌ها

آناتومی عمومی
187٬500 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -25%
موجود
آناتومی عمومی
کتاب آناتومی عمومی به نویسندگی رضا شیرازی، زهره نظم آراء، میلاد کاظمی‌ها و دکتر سحر رهروان‌ یکی از بهترین کتاب های آناتومی می‌باشد که بر اساس آناتومی گری، آناتومی اسنل، آناتومی نتر و آناتومی چوراسیا ارائه شده است. این کتاب دارای عکس های گوناگونی از اطلس های آناتومی است که برای دانشجویان رشته های پیراپزشکی، توانبخشی، مامائی، پرستاری، مهندسی پزشکی و دندانپزشکی بسیار مناسب می‌باشد.
لازم به ذکر است بگوییم که چارچوب اصلی نگارش این کتاب بر اساس کتاب آناتومی عمومی چوراسیا است. پس از ترجمه نمودن کتاب آناتومی عمومی چوراسیا و مورد استفاده قرار دادن شکل های ساده، تلاش شده است تا با استفاده از منابع ارزنده و شاخص دیگر آناتومی شامل کتاب های (آناتومی گری، آناتومی بالینی اسنل، آناتومی مور با رویکرد بالینی، آناتومی انسان چوراسیا، اطلس آناتومی انسان زوبوتا و انسان نت) مطالب بسیار مهمی را ارائه نمود. اما با این وجود سعی شده تا از ارائه مطالب اضافه و غیر ضروری در این کتاب پرهیز بشود.
آناتومی دستگاه های بدن
225٬000 ‎تومان
300٬000 ‎تومان -25%
موجود
کتاب آناتومی دستگاه های بدن:
اکثر سوراخ های جمجمه در کف آن قرار گرفته‌اند و محل‌هایی برای عبور اعصاب کرانیال و عروق مغزی به شمار می‌آیند. بعضی از آن ها بر حسب شکل ظاهریشان نام گذاری می‌شوند، به عنوان مثال می‌توان به سوراخ بیضی یا اوال و سوراخ های گرد یا روتاندوم اشاره نمود. برخی از سوراخ های جمجمه  امکان دارد بر حسب عناصری که از آن ها عبور می‌نمایند، نام گذاری بشوند. برای نمونه، کانال اپتیک برای عبور عصب اپتیک و سوراخ جاگولار برای عبور ورید جاگولار از این دسته عناصر می‌باشند. سوراخ استیلو مستوئید در بین زوائد استیلو ئید و مستوئید تمپورال قرار دارد و سوراخ کندیلار که در پشت کندیل اکسی پیتال وجود دارد بر اساس موقعیت نام آنها انتخاب شده است.
کتاب آناتومی دستگاه های بدن شامل چه مباحثی می‌باشد؟

حواس ویژه
دستگاه تنفس
دستگاه اسکلتی
دستگاه گوارش
دستگاه ادراری
دستگاه عصبی
دستگاه تولیدمثل
دستگاه عضلانی
دستگاه گردش خون
کلیات آناتومی سلول، بافت، دستگاه و اصطلاحات