دکتر فردین عمیدی

آناتومی عمومی بر اساس گری
38٬250 ‎تومان
42٬500 ‎تومان -10%
کتاب آناتومی عمومی بر اساس آناتومی گری به نویسندگی دکتر فردین عمیدی و همکارانشان از انتشارات خسروی در مورد کالبد شناسی بدن ارائه شده است. این کتاب شامل تمامی مفاهیم مورد نیاز و اساسی در حیطه آناتومی عمومی بدن انسان می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است این کتاب شامل 13 فصل است که به شیوه توصیفی و سیستیمک به تدوین رسیده است. از ویژگی های مثبت این کتاب می‌توان به داشتن تصاویر فراوان اشاره نمود که برای آسان تر شدن مطالعه و حجیم نشدن آن به صورت جدول ارائه شده‌اند.
این کتاب دارای مبحث های اصلی آناتومی برای دانشجویان علوم پایه پزشکی است. یکی از نتیجه های بدست آمده درباره آشنایی با آناتومی، توانایی تحلیل مشاهدات بالینی می‌باشد. لازم به ذکر است علم آناتومی بسیار فراتر از حفظ نمودن و به خاطر نگه داشتن فهرستی از نام های گوناگون به شمار می‌آید.